Heilig Hart Putte logo

Lierbaan 46, 2580 Putte

015/22 99 22
KBO: BE0457.207.223

Heilig Hart Putte

Geschiedenis

vzw Consolata regio Putte biedt een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en assistentiewoningen. We zijn een christelijk geïnspireerde organisatie, gegroeid uit de congregatie van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën van Sint-Genesius-Rode.  Een historische dag in de recente geschiedenis is 8 mei 1985. Toen legden de zusters de plannen voor een gloednieuw bejaardencomplex op tafel . Amper vijf jaar later werd de eerste steen gelegd voor de bouw van dat nieuwe woonzorgcentrum. Een nieuw tijdperk werd ingeluid, want de vooruitstrevende zusters namen een gedurfd besluit: ze braken met de traditie. Van het klassieke rusthuis ging men naar een modern woonzorgcentrum waar de bewoner voortaan centraal zou staan. Ook de toenmalige architecturale spitsvondigheden straalden deze nieuwe dynamiek uit: het zonlicht moest optimaal alle ruimten bereiken via de vele erkers. De bewoners moesten contact kunnen houden met de buitenwereld en de gemeenschap van Putte door de centrale patio op ieder verdiep die een uitzicht geeft op het dorpscentrum.

Maar ooit was het heel anders: anno 1874 namen enkele zusters, op vraag van de toenmalige pastoor Goelen, de ziekenzorg van vooral de arme inwoners van Putte op zich. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd de armen- en ziekenzorg uitgebreid met de verzorging van weeskinderen en een damespensionaat.

Onder leiding van zuster Suzanne werd in 1934 zelfs een tweede vleugel aan het rustoord gebouwd. Zowel meer als minder gegoede bejaarden konden op deze wijze een aangenaam onderkomen vinden bij de zusters. Rond dezelfde periode werden ook kleuterklasjes opgestart en staken de zusters in de naburige parochies een handje toe bij het wassen, strijken en herstellen van liturgisch linnen.

Hierdoor bouwden ze in alle stilte gestaag verder aan de verwezenlijking van hun hoger doel: de onbaatzuchtige en evangelisch geïnspireerde inzet voor de medemens, zoals ook in de constituties van de zusters opgenomen. Vanuit deze inzet maakten zij de werken van barmhartigheid dagdagelijks waar: de hongerigen voeden, de vreemden opnemen, de zieken verzorgen,...

Woonzorgcentrum Heilig Hart Putte - Geschiedenis
Woonzorgcentrum Heilig Hart Putte - Geschiedenis

Pas na W.O. ’40-’45 werd de bejaardenzorg een specifiek speerpunt van de opeenvolgende regeringen in dit land en dienden de Zusters hun instellingen verder te moderniseren.  Gaandeweg werden oudere gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw, om te voldoen aan evoluerende eisen qua gezondheidszorg, kwaliteit, hygiëne en veiligheid.  Anno 1971 werd de vzw Consolata opgericht om dit alles te beheren. Consolata betekent trouwens “troosteres” … een hier allesomvattende benaming, naast het gegeven dat het werkwoord “consolare” staat voor “comfort bieden” … de cirkel werd rond:

Met de nieuwbouw anno 2001 beoogde de vzw Consolata vooral het beiden van comfort aan zowel bewoners als personeel, door een nog verbeterde accommodatie.  Anno 2012 realiseerden de Zusters dan bovendien ook de zorgwoningen, een ware kroon op het mooie werk.  En hiermee konden ze met een gerust hart en gemoed het beheer van hun dienstverlening overlaten aan de huidige lekenwerking.

Ook vandaag nog mogen de Zusters van O.L.V. van Zeven Weeën van Sint-Genesius-Rode terecht fier zijn op wat ze doorheen de jaren hebben gepresteerd, zowel doorheen Vlaanderen, als hier in Putte.

Het is evenwel onze wens om naast de naamgeving ook de geest en begeestering van de Zusters te behouden in onze werking en zorgverlening. Zij gaven het rust- en verzorgingstehuis een beklijvende gedachte en sterke opdracht mee: zorgen voor een warm-menselijke leef- en woonomgeving, waar de bewoners centraal staan, in een open huis, geïntegreerd in de plaatselijke leefgemeenschap en in open dialoog met de familie.

Graag zorgen wij bij woonzorgcentrum Heilig Hart voor deze warm-menselijke leef- en woonomgeving, waar onze bewoners, hun familieleden, ons personeel en de leefgemeenschap bij het aanschouwen van al dat geluk vaak mogen denken aan deze vrij geïnterpreteerde, mooie woorden van Alice Nahon:

en voel ik dan op mijn getaande lippen
… die goedheid lijk een avondzoen;
’t is goed in ’t eigen hert te kijken
en zo z’n ogen toe te doen.