Heilig Hart Putte logo

Lierbaan 46, 2580 Putte

015/22 99 22
KBO: BE0457.207.223

Heilig Hart Putte

Steun vanuit het Europees Sociaal Fonds

Op 1 december 2020 kregen wij het goede nieuws dat wij weerhouden zijn voor Europese subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds voor een project Innovatieve arbeidsorganisatie/Anders organiseren (IAO).

In het algemeen richt zo’n project zich op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werk- en wendbaarheid voor de werknemers. De acties in zo’n projecten zijn gericht op het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie.

Want in deze veranderende tijden moeten ook organisaties zoals ons woonzorgcentra rekening houden met steeds complexere uitdagingen. Denk bvb. maar aan het veranderend verwachtingspatroon van onze bewoners en hun familie om meer op maat te werken en snellere dienstverlening te leveren. Maar ook wijzigingen in de wetgeving, een doorgedreven digitalisering, aandacht voor de privé-werkbalans van de werknemers,… vragen heel wat inspanningen. En bij ons staat de uitdaging van de nieuwbouw ook voor de deur.

Een project IAO wil daarom het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties verhogen. Met als doel dat ze op een effectieve manier (toekomstige) uitdagingen kunnen detecteren en daar flexibel kunnen op inspelen. Zo’n traject focust vooral op de capaciteit van teams om met problemen om te gaan, die als gevolg van de beschreven uitdagingen hun werking verstoren. Teams hebben vaak directe toegang tot de relevante informatie in een organisatie en zijn daardoor een cruciale factor voor het leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie. Ze worden vaak als eerste geconfronteerd met veranderingen en operationele problemen. Hierdoor kunnen ze mee een inschatting maken over de haalbaarheid van oplossingen en mee werken aan het creëren van oplossingen. We verwachten dat we op deze manier verder kunnen werken aan kwalitatieve dienstverlening en ook een positieve impact kunnen hebben op de werkbaarheid van jobs in onze organisatie.

Met het project IAO wordt onze organisatie ondersteund in (toekomstige) veranderingen om onze toekomst te verzekeren, onze innovatiekracht te versterken en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen. We willen verder groeien om een veerkrachtige onderneming te zijn. We willen ons personeelsbeleid vormgeven vanuit een toekomstgericht verhaal waarbij we inzetten op innovatie en werkbaarheid van jobs, maar ook op loopbaanbeleid, de verwerving van vaardigheden, werkplekleren en diversiteit.De komende maanden zullen jullie op onze Facebookpagina wel het één en ander zien passeren rond het uitrollen van dit project. We zijn uiteraard fier dat we deze Europese subsidies hebben binnengehaald, want zonder deze financiële steun zou dit project niet zo vanzelfsprekend te realiseren zijn.