Heilig Hart Putte logo

Lierbaan 46, 2580 Putte

015/22 99 22
KBO: BE0457.207.223

Heilig Hart Putte

Algemene informatie

Veiligheid

Aandacht: veiligheid is een aspect dat ook u aanbelangt. Zowel bewoners, personeel als bezoekers dienen hiervoor aandachtig te zijn en kunnen op dit vlak bepaalde situaties meedelen als preventie-adviseur. Ons woonzorgcentrum voldoet aan strenge brandnormen, automatische branddetectie, branddeuren, ...   En er is op elke kamer, WC en badkamer een noodoproepsysteem aanwezig.

Controle op elektrische toestellen: alle elektrische toestellen (TV, radio, koelkast, staande lamp, ...) mogen bijgeplaatst worden op de kamer, indien zowel de toestellen als de snoeren voldoen aan de vereiste veiligheidsvoorschriften. Enkel een flatscreen is nog toegelaten op de kamer.  De technieker van het woonzorgcentrum heeft de plicht deze toestellen regelmatig te controleren op hun veiligheid en desnoods aanpassingen te bevelen of te doen.

Rokers: als belangrijkste veiligheidsmaatregel vragen wij om zeker niet op de kamer te roken en geen kaarsen te branden. Roken wordt enkel toegestaan in het prieeltje in de tuin.

In geval van brand: constructief is het gebouw zo ontworpen dat heel wat factoren bijdragen tot de brandveiligheid. Zo werd er bijvoorbeeld heel wat brandvertragend materiaal gebruikt.  Alle deuren hebben een brandweerstand van 30 minuten en bij brandmelding wordt de betreffende verdieping door branddeuren in drie compartimenten verdeeld, waardoor evacuatie naar een andere verdieping overbodig wordt. Bij brand is het immers verboden de lift te gebruiken!

Instructies bij interventie: aan de bewoners wordt gevraagd om bij brand alle instructies van het personeel op te volgen.  Elk personeelslid kent het interventieplan van onze instelling.  Indien je zelf rook of brand opmerkt, verwittig dan onmiddellijk het aanwezige personeel.

Erkenning: het woonzorgcentrum is erkend door en staat onder toezicht van de dienst Bejaardenzorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Woonzorgcentrum Heilig Hart Putte - Veiligheid

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf