Heilig Hart Putte logo

Lierbaan 46, 2580 Putte

015/22 99 22
KBO: BE0457.207.223

Heilig Hart Putte

Algemene informatie

Privacy & Vrijheid

Bezoekuren: de toegang tot het woonzorgcentrum is dagelijks vrij en sluit automatisch om 19 uur. Iedere bewoner mag het woonzorgcentrum vrij verlaten. Voor de goede orde van zaken verwachten wij wel dat iedereen die na 19 uur wenst thuis te komen, de verpleging vooraf op de hoogte brengt.

Huisdokter: iedereen is vrij in de keuze van arts. Er is een geneesheer aan het centrum verbonden.

Beroepsgeheim: ons personeel en onze vrijwilligers dienen respect te hebben voor de privacy van de bewoners. Dit niet alleen op lichamelijk, maar ook op psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Voor onze bewoners is hun kamer dan ook vooral hun privédomein, waar ze zich helemaal thuis voelen. Voor personeel en vrijwilligers geldt het beroepsgeheim. Zij zullen met respect de nodige discretie met de bewoners, de familie en de bezoekers omgaan. Zij mogen volstrekt niets bekend maken van wat zij vernemen over de bewoners, de behandeling of de identiteit van de bewoners.

Klachtenprocedure: wanneer de bewoner of een familielid toch ontevreden zou zijn over iets binnen het woonzorgcentrum, kan er gebruik gemaakt worden van ons klachtenregistratieformulier. Naast de suggestie-bus op het gelijkvloers vindt u dit formulier. Uiteraard worden de geuite klachten met de nodige discretie behandeld. U hoeft natuurlijk dit formulier niet te gebruiken, u kan steeds bij de verantwoordelijken terecht. Zij zullen uw klacht op een gepaste manier trachten op te lossen.

Woonzorgcentrum Heilig Hart Putte - Privacy en Veiligheid

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf