Heilig Hart Putte logo

Lierbaan 46, 2580 Putte

015/22 99 22
KBO: BE0457.207.223

Heilig Hart Putte

Algemene informatie

Persoonlijke gezondheid

Dagelijkse verzorging en verpleging: hiervoor is steeds gekwalificeerd personeel aanwezig. Voor het wekelijks bad beschikt elke afdeling over een hoog-laag bad, een aangepaste douche en ultrasoon bad wanneer wenselijk. Op voorschrift van de huisarts wordt kiné gegeven door kinesitherapeuten verbonden aan het woonzorgcentrum, in de daarvoor ingerichte ruimte.

Maaltijden en diëten: het woonzorgcentrum beschikt over een verzorgde en gevarieerde keuken. De diëten kunnen verkregen worden op voorschrift van de huisarts. We stimuleren de bewoner om het middagmaal en avondmaal te gebruiken in de leefruimte op de afdeling, waardoor het sociaal contact aangemoedigd wordt. Familieleden of kennissen zijn ook steeds welkom in onze cafetaria.

Palliatieve zorg en overlijden: de moderne geneeskunde heeft belangrijke vooruitgang geboekt in de behandeling van vele aandoeningen. Tegelijk is er een steeds groter besef gegroeid dat er voor terminale bewoners een bijzondere aanpak nodig is. Ons woonzorgcentrum wil die specifieke zorg geven aan de bewoners en zo een extra steun zijn voor de familieleden.

Bewonersgerichte zorg: we willen ons niet beperken tot lichamelijke verzorging. We voelen zelf ook dat er zoveel andere noden en belevingen zijn waar de bewoner ondersteuning verlangt. Net daarom krijgt iedere bewoner een contactpersoon toegewezen. De contactpersoon is een verpleegkundige of verzorgende die in het bijzonder verantwoordelijk is voor de zorg van enkele bewoners en familie om na te gaan wat hun specifieke noden zijn. Wat een contactpersoon doet voor zijn aandachtspersoon zijn vaak kleine dingen. Het is juist de kunst deze kleine, maar voor de bewoner belangrijke zaken, te ontdekken, aan de hand van het besef: "Wat heeft deze persoon nodig om gelukkig te zijn?"

Woonzorgcentrum Heilig Hart Putte - Persoonlijke gezondheid
Woonzorgcentrum Heilig Hart Putte - Persoonlijke gezondheid

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf