Heilig Hart Putte logo

Lierbaan 46, 2580 Putte

015/22 99 22
KBO: BE0457.207.223

Heilig Hart Putte

Algemene informatie

Levensbeschouwelijke bijstand

Wij waarborgen al onze bewoners de volledige vrijheid van filosofische en godsdienstige overtuiging en levensbeschouwelijke bijstand. De aalmoezenier doet zijn uiterste best om iedere bewoner een pastorale begeleiding te geven naar eigen wens.  Wij beschikken over een pastoraal team dat deze aalmoezenier ondersteunt bij speciale vieringen en borg staat voor de christelijke identiteit van het woon- en zorgcentrum.  Er is een kapel, waar onze bewoners op vrijdag een gebedsdienst kunnen bijwonen om 10.30u.

Om een palliatieve zorgcultuur te creëren werd een palliatieve werkgroep samengesteld.  Deze werkgroep bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen uit het woonzorgcentrum met een specifieke vorming, samen met de coördinerend geneesheer. Per afdeling en vanuit de nachtploeg is er iemand vertegenwoordigd.

Bewoners en familie kunnen met al hun vragen en bedenkingen steeds bij deze personen terecht.

Woonzorgcentrum Heilig Hart Putte - Levensbeschouwelijke bijstand

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf

Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum

Kortverblijf